złoty medal mapic ZŁOTY MEDAL
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich
POLAGRA TECH 2010

Oferta

BETAMAPIC / TYPOSZEREG 1 / MIESZACZE DOZUJĄCE 1/2″

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 1

βMW 1.0 PC

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 2

βMW 1.1 ST

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 3

βMW 1.1 E

MIESZACZE DOZUJĄCE WODĘ DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

ZALETY:
 • dozowanie z bardzo dużą dokładnością zarówno zadanej objętości jak i temperatury
 • możliwość zaprogramowania 50 receptur /temperatura, objętość
 • tylko modele z klawiaturą cyfrową
 • dwustanowe wyświetlacze temperatury i objętości dozowanej wody (pomiar bieżący podgląd nastaw)
 • po zakończeniu procesu przechodzenie urządzenia w tryb STAND-BY
 • automatyczne zatrzymywanie procesu dozowania w przypadku niemożności osiągnięcia zadanej temperatury dozowanej wody
 • alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu i przyczynie zatrzymania procesu dozowania wody
 • alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu procesu dozowania z powodu zamknięcia lub zaniku przepływu wody
 • możliwość przerwania i wznowienia procesu dozowania w dowolnym momencie
 • możliwość dalszego dozowania wody bez regulacji po zatrzymaniu procesu z powodu niemożliwości uzyskania wody o zadanej temperaturze
 • dwubiegunowy wodoodporny wyłącznik sieciowy
 • dostarczane w cenie urządzenia zewnętrzne zawory odcinające, filtry i końcówki przyłączeniowe (chromowane i niklowane)
 • możliwość zainstalowania przystawki zaworowej VALVMAPIC w dowolnym momencie i prostego podłączenia agregatu chłodzącego

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE βMW 1.0 βMW 1.1 βMW 1.2
OBUDOWA STANDARD PC (poliwęglan)
OBUDOWA OPCJA ST (stal nierdzewna)
KLAWIATURA CYFROWA MANUALNA
ZAKRES DOZOWANIA 0,1 ÷ 99,9 l
1 ÷ 999 l
1 ÷ 999 l 0,1 ÷ 99,9 l
ZAKRES TEMPERATUR DOZOWANEJ WODY 1 ÷ 60ºC
MAX TEMPERATURA WODY ZASILAJĄCEJ 70ºC
WYDATEK NOMINALNY PRZY CIŚNIENIU 3 bar 25 l/min
CIŚNIENIE MAKSYMALNE 10 bar
DOKŁADNOŚĆ ILOŚCI DOZOWANEJ WODY ± 1% od 3 litrów
DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURY DOZOWANEJ WODY ± 0,7°C
ILOŚĆ PROGRAMÓW 50+50 -
PRZYŁĄCZA STANDARD ½" GWZ
PRZYŁĄCZA OPCJA ¾" GWZ
ZASILANIE 230V / 50Hz / 50W
WYMIARY OBUDOWY PC (bez przyłączy) [mm] 300 x 200 x 190
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE PC 9,5 kg
WYMIARY OBUDOWY ST (bez przyłączy) [mm] 330 x 240 x 190
MASA URZĄDZENIA W OBUDOWIE ST 12,5 kg
PRZYSTAWKA ZAWOROWA VALVMAPIC OPCJA
MASA PRZYSTAWKI VALVMAPIC 3,1 kg
INTERFEJS - MODBUS OPCJA (tylko w obudowie ST)

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 rys. techniczny 1

βMW 1.0 PC

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 rys. techniczny 2

βMW 1.1 ST

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 rys. techniczny 3

βMW 1.1 E

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 rys. techniczny 4

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 1 rys. techniczny 5

STAT4U