złoty medal mapic ZŁOTY MEDAL
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich
POLAGRA TECH 2010

Oferta

BETAMAPIC / TYPOSZEREG 4 / MIESZACZE DOZUJĄCE 3/4″

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 4 1

βMW 4.1

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 4 2

βMW 4.0

MIESZACZE DOZUJĄCE WODĘ DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRODUCENTÓW

ZALETY:
 • dozowanie z bardzo dużą dokładnością zarówno zadanej objętości jak i temperatury
 • możliwość zaprogramowania po 50 receptur /temperatura, objętość – tylko model βMW 4.0
 • dwustanowe wyświetlacze temperatury i objętości dozowanej wody (pomiar bieżący podgląd nastaw)
 • po zakończeniu procesu przechodzenie urządzenia w tryb STAND-BY
 • automatyczne zatrzymywanie procesu dozowania w przypadku niemożności osiągnięcia zadanej temperatury dozowanej wody
 • alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu i przyczynie zatrzymania procesu dozowania wody
 • alarm świetlny i dźwiękowy informujący o zatrzymaniu procesu dozowania z powodu zamknięcia lub zaniku przepływu wody
 • możliwość przerwania i wznowienia procesu dozowania w dowolnym momencie
 • możliwość dalszego dozowania wody bez regulacji po zatrzymaniu procesu z powodu niemożliwości uzyskania wody o zadanej temperaturze
 • dwubiegunowy wodoodporny wyłącznik sieciowy
 • dostarczane w cenie urządzenia zewnętrzne zawory odcinające, filtry i końcówki przyłączeniowe (chromowane i niklowane)

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE βMW 4.0 βMW 4.1
OBUDOWA STANDARD ST (stal nierdzewna)
KLAWIATURA CYFROWA MANUALNA
ZAKRES DOZOWANIA 1 ÷ 999 l
ZAKRES TEMPERATUR DOZOWANEJ WODY 1 ÷ 60ºC
MAX TEMPERATURA WODY ZASILAJĄCEJ 70ºC
WYDATEK NOMINALNY PRZY CIŚNIENIU 3 bar 40 l/min
CIŚNIENIE MAKSYMALNE 10 bar
DOKŁADNOŚĆ ILOŚCI DOZOWANEJ WODY ± 1% od 3 litrów
DOKŁADNOŚĆ TEMPERATURY DOZOWANEJ WODY ± 0,7°C
ILOŚĆ PROGRAMÓW 50
PRZYŁĄCZA STANDARD ¾" GWZ
ZASILANIE 230V / 50Hz / 50W
WYMIARY OBUDOWY (bez przyłączy) [mm] 400 x 300 x 210
MASA URZĄDZENIA 16,6 kg
INTERFEJS - MODBUS OPCJA

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 4 rys. techniczny 1

βMW 4.1, βMW 4.0

mieszacz dozujący wodę BETAMAPIC TYPOSZEREG 4 rys. techniczny 2

STAT4U